DKr 50,00

Mit flag er ravnebanneret

Mit flag er ravnebanneret
Klistermærke (fks. til bagruden i en bil) med påskriften "brænd bare korstogsfanen - Mit flag er ravnebanneret." Klik på billedet for at sen de en større størrelse.
Anmeldelser
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'n582935_valhallaboden.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '75' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '75' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]