Top » Katalog » Ravnebannere »

DKr 550,00

Ravnebanner (150x225) Rød

Ravnebanner (150x225) Rød
Kan leveres efter den 1. november 2013

Vi kan nu igen endelig tilbyde et rødt Ravnebanner der passer til en almindelig haveflagstang (på 8-9m) i spunpolyester og til en overkommelig pris. Vi kan naturligvis godt skaffe ravnebannere i andre størrelser, men enkeltproduktioner koster mere og der har ikke være den store efterspørgsel. Bla. derfor har vi tage muligheden ned fra vores side, men kontakt os hvis det er aktuelt men en anden størrelse.

Ravnebanneret blev kendt som det mærke hvorunder Danske og andre vikingehære kæmpede i vesterled. Ifølge traditionen blev det syet af sagnhelten Regnar Lodbrogs døtre. Det havde den egenskab at når ravnen baskede med vingerne fik Danskerne sejer. I den tidlige middelalder blev det ført som Dansk nationalflag af bla. Knud Den Store. Selv om Knud var kristen har Ravnebanneret et grundlæggende hedensk symbol. Odins fugl ravnen. Ravnebanneret afspejler nok den prohedenske reaktion der ansporede de tidlige vikingetogter til fks. Lindisfarne, før de udviklede sig til røvertogter og decideret landnam. Der er lidt usikkerhed omkring farven. Nogle steder beskrives det som en sort ravn på hvid dug, andre steder som en sort ravn på rød dug.

Flagregler.
Flagning med Ravnebanneret er ikke underlagt regler for flagning med udenlandske nationalflag. Hvis Ravnebanneret skal opfattes som et nationalflag kan det kun opfattes som et Dansk nationalflag og som sådan må de samme regler gælde for Ravnebanneret som gælder for Dannebrog.
Hvis ikke man opfatter ravnebanneret som et nationalflag men som et religiøst flag gælder de samme regler som gælder for flagning med reklameflag. Det vil sige at flagning med Ravnebanneret midlertidig af få dages varighed i forbindelse med særlige begivenheder ikke kræver indhentning af tilladelse. Det er heller ikke noget krav at have Dannebrog (korsfanen) ved siden af eller på samme stang. Der kan dog være lokale regler på offentlige områder som havne, gågader o. lign.
Anmeldelser
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'n582935_valhallaboden.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '58' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '58' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]